Neneuhcāyōtl:Caxtillan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Caxtillān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inn neneuhcayotl in tetoquiltin 10 tlani-neneuhcayomeh, itech tlacecempohualoni 10.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Caxtillan"

In tetoquiltin 3 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 3.