Neneuhcāyōtl:Benin

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Benin itechcopa.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Benin"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl san kipia