Neneuhcāyōtl:Andorra

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kipia san inìn tlaìxmatkàtlàlilòpilli.

A

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Andorra"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 5 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 5.