Neneuhcāyōtl:Andalucía

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Andalucia)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inn neneuhcayotl in tetoquiltin 2 tlani-neneuhcayomeh, itech tlacecempohualoni 2.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Andalucía"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.