Neneuhcāyōtl:Altepetl ipan Yibuti

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Altepetl ipan Yibuti"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.