Neneuhcāyōtl:Otlacatqueh xiuhpan 1859

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Otlacatqueh xiuhpan 1859"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.