Neneuhcāyōtl:Ōtlācatqueh xiuhpan 1265

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Ōtlācatqueh xiuhpan 1265"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.