Neneuhcāyōtl:Ōtlācatqueh īpan mācuīlpōhualxihuitl XIII

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.