Neneuhcāyōtl:Āmatlalcāyōtl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Āmatlalcāyōtl"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.