Neneuhcāyōtl:Altepetl ipan Polonia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 2 tlaìxmatkàyòtlàlilòpiltìn, ìpan 2.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Altepetl ipan Polonia"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 23 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 23.