Neneuhcāyōtl:Āltepētl īpan Paraguay

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Āltepētl īpan Paraguay"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl san kipia