Moroni

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Moroni īhuēyātēn

Moroni (arabiatlahtōlli: موروني Mūrūnī suahilitlahtōlli: Moroni) in ītēcuacān in Comoras īxquich 1962, īca 60,200 chānehqueh in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Comoras. Tlatēctli īpan in cihuātlampa huēyātēnco in tlālhuāctli Huēyi Comora. Piya in Ītzalan Tlācatiyān Ehecacalquīxōhuayān Moroni; nō cē ācalquīxōhuayān īca quiohtia in occē tlālhuāctli, Madagascar īhuān occē tlālhuāctli īpan in Ilhuicaātl Índico.