Michmāliztli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Michhuahqueh ipan Bangladex.

In Michmāliztli ce tlachiuh icopa michin.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]