Mexihcotlacatiyancuicatl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Mēxihcāltepētlacuīcatl (caxtillāntlahtolcopa Himno Nacional Mexicano) ītōca in mēxihcatl āltepētlacuīcatl ōmochīuh īpan 1853 īpal cuīcatlāliāni Francisco González Bocanegra īhuān cuīcapixqui Jaime Nunó.

Mēxihcāltepētlacuīcatl cuīcatlahtōl[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Cepan tlacuīcalli
Ihcuāc yāōtl tenochnotzaz mēxihca
Ticanacan temicti tepoztli
Īhuān huelihqui mā tlacohcomoni
Ihcuāc totepuz cueponiz nohuian.
Īhuān huelihqui mā tlacohcomoni
Ihcuāc totepuz cueponiz nohuian.
Cē tlacuīcalli
Tlazohtlālnān ximoīxcuāxōchtlālli
In pahcāyōtl nemiliztli cecnictlāca
Ilhuicapa monemiliz nochipa
Omohcuilo īca īmahpiltzin toteōh.
Tlaquinequizque in huehca chānehqueh
Motlālticpac quintlalizque in icxihuan
Tlazohtlālnān xicmati ca mopilhuan
Quin yecanaz toteōtzin īpan yāōtl.
Quin yecanaz toteōtzin īpan yāōtl.
Ōme tlacuīcalli
Tlazohtlālnān mopilhuan mitzilhuia
Ca nochipa mopampa mihmiquizque
Tla technotzaz in yāōltlapitzalli
Īca ītēnyō huelihqui quemhmanian
Inic tehhuātl iztaque xōchimeh
Inic yehhuān cē ilhuicatl ilnāmiquiliz
Cente tlatzcah tlatlaniliz moāxca
Cē māhuiztic tecochtli inic yeh
Cē māhuiztic tecochtli inic yeh
Cepan tlacuīcalli
Ihcuāc yāōtl tenochnotzaz mēxihca
Ticanacan temicti tepoztli
Īhuān huelihqui mā tlacohcomoni
Ihcuāc totepuz cueponiz nohuian.
Īhuān huelihqui mā tlacohcomoni
Ihcuāc totepuz cueponiz nohuian.

Mēxihcāltepētlacuīcatl[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Mēxihcāltepētlacuīcatl (Real Player)