Mecklenburg-Pommern Cihuātlāmpa

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Mecklenburg & Pomerania

Yōlloxoxouhqui Tlahtohcāyōtl Mecklenburg-Pommern Cihuātlāmpa (teutontlahtōlli: Freistaat Mecklenburg-Vorpommern), inin tlahtohcāyōtl ocachi hueyi in ompa Teutontlālpan. Saxonia ica ce tlalli ihuic 70,553 Km2, nican chanti 12,500,000 chanehqueh. Ihueyitiliz ihuan ipohualiz ihuic chaneh, Saxonia huelitini tlahtocayotl ipan tequiyotl ihuan tlacatoltecayotl ipan yollotl Europanco.

Ayamictlampa tlahtocayotl Mar Báltico, huitztlampa ica Brandenburgo, icalaquiyampa Saxonia ihuan iquizayampa Polonia. Schwerin itecuacān, ihuan in hueyaltepetl Leipzig, occequin altepetl Wurzburg ihuan Regensburg.