Mayuro

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Mayuro.

Mayuro in ītēcuacān Marshall, in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Marshall.