Marruecos

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Marruecos[1] ((arabiatlahtōlli: المغرب al-Magrib, berebertlahtōlli: Amrruk / Murakuc) āchcāuhtica motēnēhua Huēyitlahtohcāyōtl Marruecos (arabiatlahtōlli: المملكة المغربية al-Mamlaka al-Magribiyya, berebertlahtōlli: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ / Tageldit n Umeṛṛuk), cē tlācatiyān tlatēctli in mictlāmpa Africa, Rabāt ītēcuacān ca.

In Tōcāitl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

In tōcāitl Marruecos īpal in caxtillāntlahtōlli, inīn ca īpampa in caxtillāntlahtōliztli ic in ītōca in āltepētl Murrākux, īpampa in berebertlahtōlli tamart quihtōznequi tlālli īhuān akush, in tlein quihtōznequi Dios, ic in quihtōznequi Dios ītlāl. In arabiatōcāitl Al-Maġrib al-Aqşà quihtōznequi in huehca cihuātlāmpa īpampa inīn tlālli ōcatca in inic tlapanahuica cihuātlāmpa tlālli īpan in Arabia Emperadoryōtl. Auh mochi in tōcāitl al-Mamlaka al-Magribiyya quihtōznequi In Cihuātlāmpa Huēyitlahtohcāyōtl.

  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanintzin ye ōquihcuilo Marruecos īpan In chicuēyi relaciones.