Manillah

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Manillah (nhe: [maˈnilaḁ]) (ika takaloh, Maynila; ika ingles, Manila; ika pampankoh, Menila; ika sambal, Ibali)

In Filipinas ītēcuacān īhuān in inic ōme tlapanahuia inic huēyi āltepētl. In āltepētl tlatēctli in tlāpcopa in huēyātēnco in Manila āihtectli, ātōyānāhuac in ātōyātl Pásig, īpan in tlālhuactli Luzón.

Ōcatca tlālpoloh in 24 de junio 1571 ic in caxtiltēcatl Miguel López de Legazpi. In āltepētl in āltepēnāhuatīlli īhuān in mīllōtl yōllōtl īpan in tlācatiyān ca. In yāōyōtl ca otlaīxpoloh centlamantli in īmīllo īhuān īcalmanayo.

Tlaltokayotl[xikpatla | xikpatla itsintlan]

In achtopa ōmoquihcuilo ītechpa in āltepētl Manilla īpan cequi nāhuatlahtōlli tlahcuilōlli ōcatca Chīmalpahin īpan 1577 īxquichca 1615 ītzalan, yeh ōquihcuilo Manilla īhuān nō Manila, īpampa in achtopa iuhcāyōtl, Manilla, in motlahcuilōa Manillah.

Achtopa ītōca ōcatca Maynila tagalotlahtōlcopa May nilad quihtōznequi "niladtlah". In nilad (nila īpan āxcān tagalotlahtōlli) cē cuauhtōntli īpan in tlālpan.

Amoxtemolistli[xikpatla | xikpatla itsintlan]


Seyok amamatlatsalan[xikpatla | xikpatla itsintlan]