Mexihco ialtepecalpolhuan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Mēxihco īāltepēcalpōlhuān)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli