Koskatlan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sciences de la terre.svg 14°36′35′′N, 90°31′31′′W

         
Axkayotl Koskatlan
República de El Salvador
Koskatlan itepan Koskatlan ichimal
Koskatlan itepan Koskatlan ichimal
Lemah: Dios Unión y Libertad
(kastiah, «Ihtonki xitakaxiwi»).
Wexteyowalli iwikayo: Koskatlan Semanawak Wikayotl
Koskatlan (Tlamanextilkanahya)
Altepenanyotl
 • Chanehkeh
 • Kanahya
San Salvador
Escudo de San Salvador (2021).svg

2 934 841 chan.
14°36′ M, 90°31′ S
Tekpantlahtolli n/d
Tekitlanawatilli
'
Pewalistli
Ixtentli
 • Nochi,
 • % atl

n/d
n/d
Nepantli n/d
Weyi atentli n/d
Chanehkeh
 • Nochi
 • Posawakayotl

n/d
n/d
PIB (nominal)
 • Nochi
 • PIB Per Capita

n/d
n/d
PIB (PPA)
 • Nochi
 • PIB Per Capita

n/d
n/d
IDH n/d
Tomin n/d
Chaneh itokah n/d
UTC n/d
Matlatsalan axkayotl n/d
Lada n/d
Radiohmachiyotl n/d
ISO-3166-1 n/d


Koskatlan[tyml. 1] (nhe: [kʷahtɛːˈmalan̥]) (ika kastiah, El Salvador; ika pipil Kushkatan) —weyak itokah Axkayotl Koskatlan— (ika kastiah, República de El Salvador) se wexteyowalli pan Xiktlalli. Moxelohtok ika sempowalli wan ome tlalxeliwkayotl. Ikwa altepetl itokah San Salvador. Itlallamikilis tlaneloltik, ika nelmiyak tlamantli tlen nawatlakameh wan kaxtiltekahmeh.

Inin wexteyowalli tlen se ika chanehkeh pan Xiktlalli, ika 6 325 827 masewalmeh, tlapowalli tlen momattok ipal se tlapowalistli mochiwki pan xiwitl 2018 Nohkiya, itstokeh 5 301 286 chanehkeh ne ompa Altepenanyotl San Salvador, tlen iꞌixten 2 253 km².

Tlaltokayotl

Tlahtoltlahkwilolli

  1. Nohkiya weli moihkwiloa Koskatlan pampa itokah wallaw tlen kwawitl. Yeka ika sekinok kalpoltlahtolmeh (kenwak tlahko nawatl) nohka kitokaxtiah ihkinin.

Amoxtemolistli