Kanada

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sciences de la terre.svg 45°25′29′′N, 75°41′42′′W

         
Kanata
Canada (eng)
Canada (fra)
Kanata itepan Kanata ichimal
Kanata itepan Kanata ichimal
Lemah: A mari usque ad mare
(latin, «Tlen weyiatl pan seyok»).
Wexteyowalli iwikayo: O Canada
Kanata (Tlamanextilkanahya)
Altepenanyotl
 • Chanehkeh
 • Kanahya
Ottawa
Blason ville ca Ottawa (Ontario).svg

1 017 449 chan.
45°25′ M, 75°41′ S
Tekpantlahtolli n/d
Tekitlanawatilli
'
Pewalistli
Ixtentli
 • Nochi,
 • % atl

n/d
n/d
Nepantli n/d
Weyi atentli n/d
Chanehkeh
 • Nochi
 • Posawakayotl

n/d
n/d
PIB (nominal)
 • Nochi
 • PIB Per Capita

n/d
n/d
PIB (PPA)
 • Nochi
 • PIB Per Capita

n/d
n/d
IDH n/d
Tomin n/d
Chaneh itokah n/d
UTC n/d
Iaxkayo teposamatl n/d
Lada n/d
Radiohmachiyotl n/d
ISO-3166-1 n/d

Kanata[tyml. 1] (nhe: [kaˈnataˀ]) (ika ingles wan franses, Canada; ika krih, Kaanataa; ika inwit, ᑲᓇᑕ; ika oyibwe, Zhaaganaashiiwaki; ika atikamek, Kanata), se wexteyowalli pan Amerikah Miktlanpa, katlihki itekitlanawatil se weyitlahtohkayotl, sentiktlapehpenolpa, axkayotilli, wan moxelohtok ika 30 tlatilantli wanya eyi tlalli. Ikwa altepetl itokah Ottawa wan tlen achiyok weyi ialtepew itokah Toronto.

Mopantia achiyok miktlanpa tlen kontinenteh, tlawistlanpa eltok Atlantiko Weyiaxoxowilli; siwatlanpa, Pasifiko Weyiaxoxowilli, wan miktlanpa, Artiko Weyiaxoxowilli. Mopantia witstlanpa ika Estadosonidos inepan wan siwatlanpa ika Tlatilantli Alaska inepan. Kanata eli wexteyowalli tlen ome weyi pan nochi tlaltepaktli, san Rosiaikah. Kipiya tlahko Amerikah Miktlanpa itlalwi. Neltlaseseya, yeka eli se tlen 15 wexteyowalli ika axmiyak chanehkeh pan tlaltipaktli, san ika 4 chanehkeh sehse kilometroh kwadradoh.

Tlaltokayotl

Tlahtoltlahkwilolli

  1. Nohkiya weli motokaxtia Kanada, mewkatsan itekpantokah Canada. Ni tokaitl wallaw tlen se masewaltlahtolli tlen kiihkwiloa Kanata.

Amoxtemolistli


Seyok tlanechikolistli