Ixiptlayoliztli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Video-x-generic.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Īxīptlayōliztli cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.
Īxiptlayōlcān.
Īxipli.

Īxiptlayōliztli ītōcā cē īxiptli īhuān tozquitl ipampa tōltēcayōtl.

Nō xiquitta[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]