Irtlālpan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli


Irtlālpan (Irtlahtōlli: ÉireIPA:/[ˈeːɾʲə]/), tlācatiyān īpan Europan, Dublin ca ītēcuacān.

In Tōcāitl[ticpatlāz | editar código]

In celtatlācah ōquintōcāitih Éire in irtlālpan chānehqueh, in īpampa in tlālli ōmotōcāitih Éire tlālli ahnozo Éireland, zatepan ōcatca Ireland (Irtlālpan). Érie quihtōznequi tlālahhuiyac.

Tlahtōllōtl[ticpatlāz | editar código]

Cemānāhuacāyōtl[ticpatlāz | editar código]

Yōlcatiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlanahuatīliztli īhuān cemitquimatiliztli[ticpatlāz | editar código]

Xelihuilīztli[ticpatlāz | editar código]

Tequiyōtl[ticpatlāz | editar código]

Chānehmatiliztli[ticpatlāz | editar código]

Huēyāltepētl[ticpatlāz | editar código]

Tlācanemitiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlahtōlli īpan Irtlālpan[ticpatlāz | editar código]

Neltococayōtl[ticpatlāz | editar código]

Tōltēcayōtl[ticpatlāz | editar código]

Īxiptlayōliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlacualcāyōtl[ticpatlāz | editar código]

Cuīcayōtl[ticpatlāz | editar código]

Momotlalcāyōtl[ticpatlāz | editar código]

Nemachtiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlalyehcotiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlamatiliztli īhuān āmantēcayōtl[ticpatlāz | editar código]

Tlachicāhualiztli[ticpatlāz | editar código]

Huaznenquiliztli[ticpatlāz | editar código]

Nēzcāyōpanōliztli[ticpatlāz | editar código]

Huēhuehtlatquicayōtl[ticpatlāz | editar código]