Irac

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Sciences de la terre.svg Tēcuacān īcemonocāyō: 33°19′30′′N, 44°25′19′′E


Tlācatlahtohcāyōtl Irac ahnozo Irac (Arabiatlahtōlcopa الجمهورية العراقية, Al-Yumhūriyya al-‘Irāqiyya), tlācatiyān īpan Asia, Bagdād ītēcuacān ca.

In Tōcāitli[ticpatlāz | editar código]

In tōcāitl Irac īpampa in huehcāuh āltepētl Uruk ātōyatēnco in Eufrates. Nō īpan huehcāuh irantlahtōlli quihtōznequi in Iranpil.

Tlahtōllōtl[ticpatlāz | editar código]

Cemānāhuacāyōtl[ticpatlāz | editar código]

Tepētiliztli[ticpatlāz | editar código]

Yeyāntli[ticpatlāz | editar código]

Yōlcatiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlanahuatīliztli īhuān cemitquimatiliztli[ticpatlāz | editar código]

Xelihuilīztli[ticpatlāz | editar código]

Tequiyōtl[ticpatlāz | editar código]

Chānehquehliztli[ticpatlāz | editar código]

Huēyi āltepēmeh[ticpatlāz | editar código]

Tlācanemitiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlahtōltin[ticpatlāz | editar código]

Neltococayōtl[ticpatlāz | editar código]

Tōltēcayōtl[ticpatlāz | editar código]

Īxiptlayōliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlacualcāyōtl[ticpatlāz | editar código]

Tōnalizcāyōtl[ticpatlāz | editar código]

Cuīcayōtl[ticpatlāz | editar código]

Momotlalcāyōtl[ticpatlāz | editar código]

Nemachtiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlalyehcotiliztli[ticpatlāz | editar código]

Tlamatiliztli īhuān āmantēcayōtl[ticpatlāz | editar código]

Tlachicāhualiztli[ticpatlāz | editar código]

Huaznenquiliztli[ticpatlāz | editar código]

Nēzcāyōpanōliztli[ticpatlāz | editar código]

Huēhuehtlatquicayōtl[ticpatlāz | editar código]

Nemachiyōtīlli:Irac