Irac

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Sciences de la terre.svg Tēcuacān īcemonocāyō: 33°19′30′′N, 44°25′19′′E


Tlācatlahtohcāyōtl Irac ahnozo Irac (Arabiatlahtōlcopa الجمهورية العراقية, Al-Yumhūriyya al-‘Irāqiyya), tlācatiyān īpan Asia, Bagdād ītēcuacān ca.

In Tōcāitli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

In tōcāitl Irac īpampa in huehcāuh āltepētl Uruk ātōyatēnco in Eufrates. Nō īpan huehcāuh irantlahtōlli quihtōznequi in Iranpil.

Tlahtōllōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Cemānāhuacāyōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tepētiliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Yeyāntli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Yōlcatiliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tlanahuatīliztli īhuān cemitquimatiliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Xelihuilīztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tequiyōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Chānehquehliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Huēyi āltepēmeh[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tlācanemitiliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tlahtōltin[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Neltococayōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tōltēcayōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Īxiptlayōliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tlacualcāyōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tōnalizcāyōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Cuīcayōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Momotlalcāyōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Nemachtiliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tlalyehcotiliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tlamatiliztli īhuān āmantēcayōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Tlachicāhualiztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Huaznenquiliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Nēzcāyōpanōliztli[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Huēhuehtlatquicayōtl[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]

Nemachiyōtīlli:Irac