Irac

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Sciences de la terre.svg Tēcuacān īcemonocāyō: 33°19′30′′N, 44°25′19′′E


Tlācatlahtohcāyōtl Irac ahnozo Irac (Arabiatlahtōlcopa الجمهورية العراقية, Al-Yumhūriyya al-‘Irāqiyya), tlācatiyān īpan Asia, Bagdād ītēcuacān ca.

In Tōcāitli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

In tōcāitl Irac īpampa in huehcāuh āltepētl Uruk ātōyatēnco in Eufrates. Nō īpan huehcāuh irantlahtōlli quihtōznequi in Iranpil.

Tlahtōllōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Cemānāhuacāyōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tepētiliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Yeyāntli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Yōlcatiliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tlanahuatīliztli īhuān cemitquimatiliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Xelihuilīztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tequiyōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Chānehquehliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Huēyi āltepēmeh[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tlācanemitiliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tlahtōltin[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Neltococayōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tōltēcayōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Īxiptlayōliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tlacualcāyōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tōnalizcāyōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Cuīcayōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Momotlalcāyōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Nemachtiliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tlalyehcotiliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tlamatiliztli īhuān āmantēcayōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Tlachicāhualiztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Huaznenquiliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Nēzcāyōpanōliztli[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Huēhuehtlatquicayōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Nemachiyōtīlli:Irac