Irac

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Sciences de la terre.svg Tēcuacān īcemonocāyō: 33°19′30′′N, 44°25′19′′E


Tlācatlahtohcāyōtl Irac ahnozo Irac (Arabiatlahtōlcopa الجمهورية العراقية, Al-Yumhūriyya al-‘Irāqiyya), tlācatiyān īpan Asia, Bagdād ītēcuacān ca.

In Tōcāitli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

In tōcāitl Irac īpampa in huehcāuh āltepētl Uruk ātōyatēnco in Eufrates. Nō īpan huehcāuh irantlahtōlli quihtōznequi in Iranpil.

Tlahtōllōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Cemānāhuacāyōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tepētiliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Yeyāntli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Yōlcatiliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tlanahuatīliztli īhuān cemitquimatiliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Xelihuilīztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tequiyōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Chānehquehliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Huēyi āltepēmeh[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tlācanemitiliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tlahtōltin[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Neltococayōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tōltēcayōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Īxiptlayōliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tlacualcāyōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tōnalizcāyōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Cuīcayōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Momotlalcāyōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Nemachtiliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tlalyehcotiliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tlamatiliztli īhuān āmantēcayōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Tlachicāhualiztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Huaznenquiliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Nēzcāyōpanōliztli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Huēhuehtlatquicayōtl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Nemachiyōtīlli:Irac