Iordania

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Haximihuēyitlahtohcāyōtl Iordania ahnozo Iordania (arabiatlahtōlcopa الجمهوريّة العربيّة السّوريّة) ītōcā tlācatiyān īpan Asia ca, Ammān īāltepēnānyo.

Tlahtōlcaquiliztilōni[Ticpatlaz itzintiliz]