Antártico ailhuicatl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Ilhuicaātl Antártico)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli