Huexotl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Huexōtl)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Huexōtl

Quihtōznequi ic caxtillāntlahtōlli sauce.

No Xiquitta[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]