Hong Kong

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Hong Kong

Tlācatlahtohcāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China Nōncuahquīzqui Tētlamactli Ītlāl Hong Kong ahnozo Hong Kong (chinatlahtōlcopa 香港; Xiānggǎng) ītōca āltepētlīānca īpan Asia.

Cuāxōchtia canahpa mictlāmpa īca Ganzoh īhuān China, canahpa huitztlāmpa Pacífico Ilhuicaātl īhuān canahpa cihuātlāmpa īca Macao.

Tlahtōllōtl[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Toquiliztequitl[xikpatla | xikpatla itsintlan]