Haiti

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli


Tlācatlahtohcāyōtl Haiti ahnozo Haiti, tlācatiyān īpan Ixachitlān, ītēcuacān Port-au-Prince ca.

In Tōcāitl[ticpatlāz | editar código]

In tōcāitl Haiti īpan tainoarawaktlahtōlli Hayiti quihtōznequi Tepetlayoh tlālli.