Guyana

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Guyana ce tlacatiyan ipan Ixachitlan ca, Saint John's itecuacan.

Tlatocaitl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

In tōcāitl Guyana īpan guianatlahtōlli quihtōznequi miec ātl tlālli; yēppa ōtlatēctli miec ātōyātl īpan inīn tlālli.