Guyana

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Guyana ce tlacatiyan ipan Ixachitlan ca, Saint John's itecuacan.

Tlatocaitl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

In tōcāitl Guyana īpan guianatlahtōlli quihtōznequi miec ātl tlālli; yēppa ōtlatēctli miec ātōyātl īpan inīn tlālli.