Fiyi

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Tlācatlahtohcāyōtl in Tlālhuāctli Fiyi (Inglatlahtōlli: Fiji), tlācatiyān īpan Teōātlān cah, Suva ītēcuacān.

In Tōcāitl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

In tōcāitl Fiyi īpampa in tāchcāuh tlālhuāctli īpan fiyitlahtōlli Viti, tein in tongatlācah tōcāitia "Fiji".