Exija

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Spain.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Caxtillān cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.

Exija[1] in āltepētl in ōmpa Andalucía, Caxtillān cah. municipio Caxtillān īpan in huēyāltepētl Sevilla īpan in cemāxcayōtl Andalucía.

Exija, Caxtillān
  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanintzin ye ōquihcuilo Exija īpan Annals of his time