Cuetlaxtli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Cuetlaxtli

Cuetlaxtli in ixpan itech tonacayotl.