Cuetlaxtli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Cuetlaxtli

Cuetlaxtli in ixpan itech tonacayotl.