Cuepatozquiliztli (cuīcayōtl)

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Cuepatozquiliztli nozo cuepaīxiptiliztli cah cē tozquitl nozo īxiptli ītlapatlaliz.

Cuīcayōcopa[ticpatlāz | editar código]

Miac motequitiltia āxcān cuīcayōcopa, miac tlāhuīlmecahuēhuēca.