Conín

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Conín
Conín
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl Conín (ōquicuāātēquiā Fernando de Tapia)
Tlācati ¿?
Nopala de Villagrán, Xīlōtepēc tlahtohcayotl
Micqui Yancuīc Caxtillān 1571
Santiago Tlachco, Yancuīc Caxtillān.

Conín, ahnōzo Fernando de Tapia, ītōcā cē otomitl. Ōquinpalēhuiā in caxtiltēcah auh ōāltepētzīnti Santiago Tlachco.