San Juan Chamollān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Chamula)
Ōmotlacuep zāzanilli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli