Chīuhpōhualhuaztli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Chīuhpōhualhuaztli

In Chīuhpōhualhuaztli (caxtillāntlahtolcopa Computadora nozo Ordenador) tlen no quihtoah tepoztlahcuiloni nozo tepoztlahcuilohquetl, tlen ica titonohnotzazqueh huan tiquiehuazqueh tlamatiliztli.

Tlāchīhualli īca miāc tepōzmēcatl huān nōihqui miāc tlāmāntli īca tlāpalēuiz huān tlāhueyīliz in tēpoz, cēpan hueli quichīhua miāc tēquitl tlāhuel huēlīhui huān nōchīpan īca cē programa nozo software.

Nō xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]