Caribe hueyatl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Caribe Huēyātl)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Topographic30deg N0W60.png

Caribe Huēyātl.