Calpixcāyōtl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Nemachiyōtīlli:Tlapehualiztli

   

Calpixcāyōtl, cē tepitzin ixeliuhca īpān piltiyān, inquilixtlahtōlcopa; Municipality.

ᑲᖦᐱᔆᑳᔫᐣᖦ, ᓭᐁ ᐄᔐᓕᐤᐦᑲ ᐄᐹᓐ ᐱᖦᑎᔮᓐ, ᐃᣙᑭᓕᔆᖉᐞᑑᖦᑯᐸ; ᒽᐤᓂᓯᐸᓕᑎ.