Banyul

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Banyul (huehcāuh Bathurst) in ītēcuacān Gambia, tlatēctli in nepantlah in xeliuhcāyōtl īca in neneuhqui tōcāitl. Piya 34,828 chānehqueh, īhuān in āltepēnānyōtl in Huēyi Tlālli Banyul, quimochīhua Banyul īhuān in Consejo Municipal, piya 357,238 chānehqueh (2003). Tlatēctli īpan in tlālhuāctli St. Mary (Isla de Banjul).