Bacu

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Nemachiyōtīlli:Tlahcuilolli-AZB

Bacu

Bacu in Azerbaiyan ītēcuacān, tlatēctli in huitztlāmpa in Tlālyacatl Abxeron in tāchcāuh ācalquīxōhuayān īpan in Huēyātl Caspio ca.