Antigua ihuan Barbuda

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Antigua īhuān Barbuda)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Antigua īhuān Barbuda tlācatiyān īpan Ixachitlān ca, Saint John's ītēcuacān.

In Tōcāitl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

In tlālhuāctli Antigua achto tōcāitl ōWadadli, zatepan Cristóbal Colón īpan 1493 in ōtōcāitia Antigua quihtoznequi Huehcāuh īpampa in teōcalli in Santa María la Antigua īpan Sevilla. Barbuda ōmācuicuic ītōca ītechpa in tēntzontli (barbas), in pachtli, īpan in zotolin, ic in tlācatiyān ītōca quihtōznequi Huehcāuh īhuān Tēntzonyoh.