Ankara

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Ancara)
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
N write green black.svg Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh axcān īpampa quicualtilīzqueh inīn tlahcuilōlli ahnozo tlaxelōliztli.
Yeh īca mihtōz quipolohua ihtlahtlen ahnozo ahmō cualtzīn mohta. In tlā ticnequi, tehuātl nōiuhqui cualli titlapalēhuīz īhuān titlahcuilōz, zan īca, in tlā tiyāuh ticchīhua cē huēi tlayēctlālīlli, timitztlātlāuhtiah, achtopa xiquīnnōtza huān xiquīntlahtlani in occequīntin motequīuhtiānimeh īpāmpa cualli quīzāz in tocepantequiuh.
Ancara
Āltepētl īpan Turquia
Tlācatiyān Flag of Turkey.svg Turquia
Āltepētēntli 12 046 799
Chānehqueh 6 954 583 (2005)
UTC UTC-3

Ancara, Turquia ītēcuacān ca.