Accra

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Acrra

Accra in ītēcuacān Ghana īxquich 1877. Tlatēctli īpan in tlālli in Huēyi Accra īhuān īpan in cālpolli in Tlālli Āltepēnānyōtl Accra. Piya 2,029,143 chānehqueh (2006).