.sa

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Arabia Sauditlān.

.sa ītōcā in Saudarabia mātlatzālan āxcāyōtl.