.jp

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Xapon.

.jp ītōcā in Xapon mātlatzālan āxcāyōtl.