.bo

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Bolivia

.bo ītōca in Bolivia mātlatzālan āxcāyōtl, auh ōmochīuh īpan 1991 (5 ācatl).