.bb

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Barbados.

.bb ītōca in Barbados mātlatzālan āxcāyōtl, auh ōmochīuh īpan 1991 (5 ācatl).