.am

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Armenia.

.am ītōca in Armenia mātlatzālan āxcāyōtl, auh ōmochīuh īpan 1994 (8 tōchtli).