Ipan Xapon

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Xapon)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Pāmitl Xapon.